sculptures
 
          small
         
       abstract
 
     made of iron


        by metal artist
           Tim Juel-Jacobsen


        Denmark


     latest updated 
                   July 3rd. 2022
 

essensen

Det starter med fundet af et stykke bortkastet, rustent jern  som med sin smukke farve insisterer på at blive samlet op og hjembragt til den bunke "gammelt jern"  jeg efterånden har fået samlet.

Nogle metaldele fortæller tydeligere end andre en historie om en tidligere funktion , som en del af en maskine eller et landbrugsredskab.

Nu får det ny betydning, sammensvejset med andre metalstykker til en skulptur.

Mine skulpturer er som oftest abstrakte og inviterer beskueren ind i et samvær hvor såvel skulpturens udtryk som beskuerens holdninger er i spil.

Jeg søger gerne den enkle komposition som giver flere fortolkningsmuligheder og åbner for fri association.

Jeg plejede at male skulpturerne i forskellige farver - oftest sort, men er efterhånden blevet bevidst om, at de bliver det mest ærlige udtryk for hvem jeg er, når de fremstår i den fundne tilstand.

 

Skulpturerne kan efter aftale
genskabes i større format. et stykke

De små skulpturer koster

2-4000 kr.

the essence

It starts with the finding of a piece of wasted iron, appealing with its peculiar shape and

beautiful color to be picked up and brought home to the pile of "old iron" that I have gradually collected.

Some metal parts tell more clearly than others a history about former function as for instance

part of  a machine or an agricultural tool.

Now they are taking on new meaning, being welded together with other pieces of metal into

a  sculpture.

My sculptures  are mostly abstract, inviting

the viewer into a get-together, where both

the expression of the sculpture and the viewer's

attitude are playing together.

I like to look for the simple composition which

provides more possibilities of interpretation and opens up for free association.

I used to paint the sculptures in different colors

- most often black - but have gradually become

aware that they are more honestly expressing

the person I am if they appear in the found condition.

 

The sculptures may, by appointment

be delivered on a larger scale

 

The prices of the small artworks

range from 3-600 $/230-4

 

kunstneren

Jeg er autodidakt og har
siden begyndelsen af 80-erne ladet mig
inspirere af affaldsjernets sære former

og er fortsat optaget af at skabe

abstrakte skulpturer med dette udgangspunkt.

Konfigurationen er derfor primær

i forhold til håndværk og finish,og

skønheden findes i oplevelsen af formen.

the artist

As an atist I'm selftaught working with scrap metal for about 40 years.
 
My first works were figurative.
Lately I exhibited i Cph.
An old dream came true:
"Birds forever"

 
 

kontakt  contact

timjujac@gmail.com

+45 20 64 49 30

Smedjen · Maglebjergvej 6 · 3200 Helsinge

Succes! Beskeden er sendt!

  • Facebook - Grey Circle